Roots in Music, Growth for a Future Together

Roots in Music, Growth for a Future Together

Przedmiot: 
międzyprzedmiotowy
Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie

Koordynatorzy:
Barbara Głuszcz, Agata Czarniakowska, Dorota Zimacka

Szkoły partnerskie:
Makói Általános Iskola, AMI és Log. Int., Makó, Węgry
Ecole la Gazelle, Nimes, Francja
Saint Emeric Catholic Primary School, Zsombó, Węgry
Istituto Comprensivo Rocco Montano, Stigliano, Włochy
Saints and Scholars Integrated Primary and Nursery School, Armagh, Irlandia Północna

Okres realizacji projektu:
1 września 2010 r. – 30 lipca 2012 r.

Język projektu:
angielski

Strony internetowe:
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p44241  
http://rootsinmusic.jimdo.com/
http://rootsinmusic.wikispaces.com/

Otrzymane nagrody:
Laureat Konkursu eTwinning w Wielkiej Brytanii UK National Awards 2012
III miejsce w ogólnopolskim konkursie Nasz projekt eTwinning 2012
Krajowa Odznaka Jakości

 

Cele projektu:

 • motywowanie uczniów do rozwijania umiejętności językowych;
 • doskonalenie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami TIK;
 • poznanie innych kultur przez pryzmat muzyki i kształtowanie wrażliwości muzycznej;
 • uświadomienie uczniom ogromnej roli muzyki w życiu codziennym człowieka;
 • umożliwianie dzieciom spędzania czasu w sposób ciekawy i twórczy.

Opis projektu:

Muzyka ze względu na swój ponadkulturowy charakter stanowi ciekawy pomysł na temat projektu. Nim podjęte zostały jakiekolwiek działania, w poszczególnych szkołach powstały zespoły składające się z nauczycieli różnych przedmiotów, które systematycznie planowały etapy działalności oraz oceniały ich efekty. Plany pracy przygotowano w GoogleDocs oraz ze wszystkich szkół partnerskich wyznaczono osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania.

Pierwszym zadaniem w ramach projektu było wzajemne poznanie się partnerów poprzez glogi z autoprezentacjami uczestników. Dzieci projektowały osobiste herby, wybierając kolory i zwierzęta symbolizujące ich cechy charakteru, oraz życiowe motto. Przygotowano także prezentacje dotyczące szkół, miast oraz kuchni narodowych uczestników projektu.

Następnie wszyscy partnerzy wybrali największego kompozytora ze swojego kraju, przedstawiając jego życie i twórczość. W wyniku głosowania online (za pomocą serwisu Lino) szkoła polska wytypowała Fryderyka Chopina, natomiast w krajach partnerskich przybliżono sylwetki następujących mistrzów muzyki: Béla Bartók (Makó, Węgry), Zoltán Kodály (Zsombó, Węgry), Van Morrison (Irlandia Północna), Giuseppe Verdi (Włochy), Francis Poulenc (Francja). Szkoły opracowały quizy dotyczące wybranego kompozytora, zastosowano też multimedialną oś czasu Timetoast, za pomocą której można porównać, w jakich latach żyli wybrani twórcy, co ułatwiło uczniom zapamiętanie faktów z ich życia. Dzieci chętnie rozwiązywały zadania, zapisywały wyniki w komentarzach i porównywały je z rezultatami rówieśników.

Poznawaliśmy też ludowe pieśni i tańce krajów partnerskich. Każda szkoła wykonała ilustracje do wybranego utworu, utworzyła clip wideo, film animowany lub pokaz slajdów prezentujący treść utworu. Po obejrzeniu tych materiałów uczniowie pisali krótkie opowiadania na ich temat, następnie przestudiowawszy kluczowe słowa utworów muzycznych, opracowaliśmy słowniczek obrazkowy. Ilustracje wykorzystaliśmy w interaktywnej prezentacji VoiceThread zawierającej hasła z piosenek partnerów oraz nagrania audio z brzmieniem danego słowa w języku narodowym dołączone jako komentarz.

Kolejnym działaniem było opracowanie choreografii tańca i przygotowanie kostiumu do własnej oraz wybranej piosenki partnerów. W tym samym czasie przeprowadziliśmy konkurs Strój ludowy w wyobraźni dziecka, a także szukaliśmy związków muzyki z innymi dziedzinami nauki, np. rozpoznawaliśmy zapis nutowy i obliczaliśmy wartości nut.

W prostym doświadczeniu zgłębialiśmy tajniki dźwięku, przy okazji tworząc oryginalne „instrumenty muzyczne”. Te eksperymenty pozwoliły uczniom wyczulić zmysł słuchu oraz zrozumieć, że źródłem dźwięku jest zawsze drgające ciało. Bez problemów zaczęli odróżniać dźwięki wysokie od niskich i nauczyli się je wytwarzać.

Pierwszego dnia wiosny przeprowadziliśmy ogólnoszkolne konkursy: na wykonanie i zaprezentowanie najciekawszego instrumentu muzycznego oraz plakatu promującego projekt, a także konkurs sprawdzający wiedzę dotyczącą projektu i krajów partnerskich.

Jednym z najważniejszych produktów końcowych był film To the Folk Tune o podróżach maskotki naszego projektu Cometki, symbolizującej różnorodność a zarazem jedność wszystkich krajów partnerskich. Maskotka oraz jej imię zostały wybrane przez partnerów w wyniku głosowania online. Bohater filmu zapoznaje nas z piosenkami ludowymi, strojami, tańcami i instrumentami w kolejno odwiedzanych państwach.

Zdjęcia z najciekawszych działań projektowych wszystkich partnerów znalazły się w kalendarzu na rok 2013. Po ich wspólnej selekcji wykonano kolaże oraz opracowano kalendarz (strona polska w formie tradycyjnej, zaś szkoła węgierska z Zsombó – w wersji online). Materiały te wykorzystano także w trailerze projektu przygotowanym przez zambrowską szkołę w serwisie Flixtime. Stworzyliśmy również interaktywne gry w programie JClic polegające na: układaniu puzzli online z rysunków przedstawiających piosenki ludowe poprzez łączenie tych obrazków z ich odpowiednikami słownymi w poszczególnych językach oraz dopasowywanie tytułów utworów do flag krajów, z których się wywodzą.

Dzieci chętnie dodawały na stronie projektu komentarze do zadań wykonanych przez ich partnerów. Wypracowane materiały umieszczaliśmy w specjalnym folderze (aplikacja SkyDrive), zaś zdjęcia w galeriach zdjęć serwisu Picasa Web Albums. Partnerzy kontaktowali się za pomocą czatu i forum (nauczycielskiego i uczniowskiego) na stronie projektu, poczty elektronicznej, Skype’a oraz Facebooka.

Szkoła polska przeprowadziła 8 wideokonferencji ze wszystkimi partnerami, wykorzystując do tego serwisy: Skype oraz Scopia. Dostarczyły one dzieciom niezapomnianych przeżyć. Przed każdym wirtualnym spotkaniem planowaliśmy jego tematykę oraz opracowywaliśmy zestaw pytań, które były zadawane partnerom. (2)Wspólne rozmowy w języku angielskim na temat zainteresowań, rodziny i szkoły pozwoliły uczniom przełamać lęk przed wypowiadaniem się w obcym języku. Nabrali oni pewności siebie i uwierzyli w swoje umiejętności językowe.

Wykorzystywanie przez nauczycieli TIK wyzwoliło większą kreatywność uczniów, zaktywizowało ich do działania i ułatwiło pracę zespołową. (1)Tworzenie animacji, filmów, multimedialnych prezentacji czy mówiących awatarów uatrakcyjniło zajęcia lekcyjne. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością przy wykonywaniu zdjęć, plakatów, instrumentów muzycznych, maskotek oraz projektowaniu strojów ludowych. Projekt w nowatorski sposób łączył muzykę z innymi przedmiotami szkolnymi poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Osiągnięte rezultaty i korzyści:

 • wspólna strona internetowa projektu, strona wiki;
 • hymn i maskotka projektu;
 • nagrania piosenek i tańców ludowych, prezentacje i quizy o kompozytorach;
 • prezentacje strojów ludowych rzeczywistych i w wyobraźni dziecka;
 • minirozmówki z podstawowymi słowami i wyrażeniami w językach partnerów;
 • VoiceThread z doświadczeniami z dźwiękiem i ze słowami kluczowymi wszystkich piosenek ludowych oraz ich wymową;
 • książka ze słowami narodowych piosenek w wersji angielskiej i ojczystej, rysunkami i opowiadaniami na ich temat;
 • interaktywne gry oraz końcowy quiz online, kalendarz i trailer promujące projekt;
 • film To the Folk Tune (w polskiej i angielskiej wersji językowej) i płyta DVD zawierająca efekty najważniejszych działań.

Upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu:

Realizacja projektu może odbywać się w każdej szkole. Uniwersalna tematyka zadań dostosowana do wieku i zainteresowań uczniów pozwala na uatrakcyjnienie lekcji z wielu przedmiotów. Na wspólnej stronie projektu zgromadzono niezbędne przewodniki lub linki do wdrażanych przez nas programów. Stworzyliśmy również polską stronę wiki, która może posłużyć innym nauczycielom pragnącym skorzystać z naszych doświadczeń, których rezultaty można również znaleźć na portalu naszego miasta i stronie internetowej szkoły. Społeczność szkolna mogła dodatkowo o nich przeczytać: na łamach szkolnego miesięcznika matematycznego „Matma do kwadratu”, gazetki szkolnej „Młody Humanista” oraz na dwóch klasowych blogach.