Rozwijanie świadomości cyfrowej obywatela

Rozwijanie świadomości cyfrowej obywatela

Najnowsza publikacja zatytułowana ‘Rozwijanie świadomości cyfrowej obywatela’, w której opisano wpływ projektów eTwinning na rozwój postawy obywatelskiej, jest już dostępna w 26 językach.

Kim jest ‘cyfrowy obywatel’? W jaki sposób udział w programie eTwinning pomógł jego uczestnikom – zarówno nauczycielom jak i uczniom – rozwinąć poczucie tego kim są w cyfrowym świecie?

Książka definiuje cyfrowe obywatelstwo poprzez trzy jego filary: przynależność, zaangażowanie i ochronę. Nie odnosi się wyłącznie do zwykłych użytkowników technologii, ale opisuje także tych, którzy aktywnie angażują się w technologię w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.

Idea ta przejawia się także w projektach wspominanych w publikacji i powiązanych z tematem przewodnim programu eTwinning w 2016 roku – „cyfrowe obywatelstwo”. Projekty prezentują pomysły i wyjaśniają, w jaki sposób nauczyciele i uczniowie zdobyli nowe umiejętności cyfrowe oraz umiejętności uczenia się na miarę XXI w.

Jak pisze w publikacji Anne Gilleran, kierownik ds. pedagogicznych programu eTwinning „nie możemy już rozdzielać tego, co dzieje się w świecie cyfrowym od tego, co ma miejsce w świecie rzeczywistym, ponieważ światy te się przenikają na każdym poziomie i to, co się dzieje w jednym z nich, ma olbrzymi wpływ na tę drugą rzeczywistość”. Dlatego właśnie potrzebujemy odpowiedzialnych obywateli, którzy potrafią korzystać z technologii cyfrowych.