Rozwój zawodowy via eTwinning Live

Rozwój zawodowy via eTwinning Live

Poprzez eTwinning LIVE możecie nie tylko znaleźć partnera, rozpocząć projekt i realizować jego założenia. Na portalu czeka na Was także rozwój zawodowy. Zajrzyjcie koniecznie do ostatniej zakładki na swoim eTwinning LIVE i wybierzcie sobie temat, który Was najbardziej interesuje (dostępny jest także kurs w j. polskim).  Dołączcie w wyznaczonym terminie i weźcie udział w wyjątkowym, międzynarodowym i bezpłatnym wydarzeniu edukacyjnym.

 

Poniżej lista spotkań i tematów dostępna w tym roku kalendarzowym. Na krótko przed terminem rozpoczęcia pojawi się możliwość dołączenia do wybranego eventu.

 

 

Learning Event 2017: Developing educational training activities for NAM students

Ekspert: Nektaria Palaiologou
Data: 6-16.11.2017
Język: Angielski
Odbiorcy: Wszyscy nauczyciele
Krótki opis: in this Learning Event we will explore educational activities that teachers could adjust to the needs of their classes for Pre-Primary and Early Primary Education NAM children.

 

Learning Event 2017: Values-based education in daily teaching and project work

Ekspert: Adam Stępiński
Data: 6 – 19.11.2017
Język: Angielski
Odbiorcy: Wszyscy nauczyciele
Krótki opisIn this Learning Event we’ll try to look at values-led education as an educational approach which may bring lots of benefits both in our daily teaching and eTwinning projects we conduct. The main aim of the event is to familiarize the participants with the concept of the values-based education and brainstorm ways how to utilize that approach with students.

 

Learning Event 2017: Let’s start eTwinning!

Ekspert: Celina Świebocka
Data13 – 27.11 2017
Język: Polski
Odbiorcy: Wszyscy nauczyciele komunikujący się w j. polskim i początkujący w eTwinning
Krótki opisTen Learning Event pomoże zrozumieć uczestnikom jak efektywnie wykorzystać pedagogiczne możliwości eTwinning do zapoznania uczniów z ideą cyfrowego obywatelstwa. . Głównym celem tego szkolenia jest zapoznanie z platformą eTwinning, zachęcenie do rozpoczęcia własnego projektu poprzez dokładne wytłumaczenia jak taki projekt stworzyć, pomoc w szukaniu partnerów, dzielenie się dobrymi praktykami, nauka efektywnego wykorzystywania TIK w komunikacji projektowej.

 

Learning Event 2017: Emotional Intelligence in eTwinning projects

Ekspert: Angeliki Kougiourouki, Rania Bekiri
Data: 13-23.11.2017
Język: Angielski
Odbiorcy: eTwinning plus
Krótki opis: The topic is: Emotional Intelligence in eTwinning projects. The aims are: helping teaches how they can consider some principles of Emotional Intelligence so that their pupils can benefit and perform better at eTwinning projects

 

Learning Event 2017: Active digital Citizenship – Meeting the Challenges

Ekspert: Kooperative Berlin
Data: 21.11 – 16.12.2017
Język: Niemiecki
Odbiorcy: Nauczyciele posługujący się językiem niemieckim
Krótki opis: Developing /offering ideas on relevant questions like: – How can schools teach students to become active digital citizens? – How can school life, social commitment and participation be linked in/through the Internet and mutually support each other? – How can pupils be encouraged to engage in civil society (in the internet)? – Which apporaches have proven to successfull?

 

Learning Event 2017: Pedagogical use of online tools in Language Teaching

Ekspert: Rita Zurrapa
Data: 27.11 – 08.12.2017
Język: Angielski
Odbiorcy: nauczyciele języka z eTwnning plus
Krótki opis: Developing technology use in the language classroom requires substantial change in both classroom practice and teachers’ mindsets.” (Balchin and Wild, 2016) Online Tools facilitate Language Teachers work. These tools give students access to updated information, they promote real communication and interaction. To implement the use of the available Online Tools is to allow students to develop their digital literacy skills and learn a foreign language at the same time. During the course the tools will be presented with examples of their pedagogical use.  It is important that the online tools are used in a pedagogical way according to the teachers and students needs. The development of online tools is rapid, thus the importance of promoting lifelong learning attitude both in students and teachers.

 

Learning Event 2017: Collaborative learning and teaching: from theory to practice

Ekspert: Anna Laghigna, Viola Pinzi
Data: 27.11 – 15.12.2017
Język: Angielski
Odbiorcy: nauczyciele szkół podstawowych I ponadpodstawowych, przedmiotów zawodowych, trenerzy, dyrektorzy szkół
Krótki opis: This learning event will introduce collaborative learning and teaching as learner-centered approach, presenting key theoretical aspects, practical suggestions on designing learning activities that includes collaboration and on how to assess these processes. The event is based on the experience of the CO-LAB project and MOOC.

 

eTwinning Online Seminar 2017 – The importance of emotional intelligence in school

Ekspert: Francisco Balsera Gómez
Data: 30th November at 6pm CET
Język: Angielski
Odbiorcy: Wszyscy nauczyciele
Krótki opis: In this Seminar we aim at making teachers aware of the educational implications of emotional intelligence in the classroom and how they can consciously develop these skills in their students through eTwinning projects. Collaborative work is vital in eTwinning and eTwinning projects are the best way to develop emotional skills. Teachers will reflect on this and how they can work together on this topic.

 

Learning Event 2017: Codage et apprentissage

Ekspert: João Torres & Miguel Figueiredo
Data: 04 – 15.12.2017
Język: Francuski
Odbiorcy: Wszyscy nauczyciele
Krótki opis: Le langage de codage et la pensée informatique sont des outils qui peuvent favoriser l’acquisition des compétences du XXIe siècle. Les enseignants pourront réfléchir à ses immenses possibilités et, éventuellement, l’utiliser dans les projets eTwinning.