Safety first – ein bewusster Medienumgang für Kinder

Safety first – ein bewusster Medienumgang für Kinder

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning na międzynarodowe seminarium online Safety first – ein bewusster Medienumgang für Kinder.

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online na platformie MS Teams w dniach 8 i 11 listopada 2021r. (godziny popołudniowe). Organizatorem jest Krajowe Biuro eTwinning w Luksemburgu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 6–12 lat. Prowadzone będzie w języku niemieckim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 31 października 2021r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • Zarejestrowanych w programie eTwinning (posiadają konto na platformie eTwinning Live).
  • Pracujących z uczniami w wieku 6-12 lat.
  • Komunikujących się w języku niemieckim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa w dniu 31 października 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Formularz zgłoszeniowy