Scenariusz projektu: Na tropach zimy

Scenariusz projektu: Na tropach zimy

Kolejny kompletny scenariusz projektu, zrealizowany i przetestowany w ramach seminarium z cyklu Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem.

Wszystkie znajdziecie tu:

Scenariusze aktywności  

 

Autorka: Anna Krzyżanowska – Ambasadorka i trenerka programu eTwinning w województwie śląskim

Nauczycielka wychowania przedszkolnego i surdopedagog pracująca w Przedszkolu z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu. W swojej pracy z dziećmi wykorzystuje koncepcję uczenia się poprzez działanie, w bliskim kontakcie z naturą, kulturą i zbalansowanym (a zarazem twórczym) podejściem do możliwości świata cyfrowego.
Związana z Programem eTwinning od 2006 roku. Wraz ze swoimi podopiecznymi realizowała liczne projekty o tematyce międzykulturowej, przyrodniczej i językowej, uznane za przykład dobrej praktyki i nagrodzone w ogólnopolskich i europejskich konkursach eTwinning. Konsultantka Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, specjalizująca się w obszarze edukacji przedszkolnej oraz wykorzystywaniu technologii w edukacji, w ramach działalności Pracowni Doskonalenia i Dydaktyki. Zaprasza do kontaktu, niezależnie od stopnia zaangażowania nauczycieli w Programie eTwinning.

 

 

Scenariusz projektu „Na tropach zimy”

Opis projektu:

Uczniowie eksplorują zagadnienia związane z obserwacją zjawisk atmosferycznych zachodzących w przyrodzie w okresie zimy. Wykorzystują wyobraźnię i ekspresję twórczą do wypracowywania wspólnych rezultatów ich badań.

Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie edukacji wczesnoszkolnej

Obszary tematyczne: przedmioty przedszkolne, przedmioty w szkole podstawowej, przedmiot interdyscyplinarny, nauki przyrodnicze

Narzędzia TIK:

Canva, Dokumenty Google, AnswerGarden, Mentimeter, Padlet, You Tube, Jamboard, VoiceThread

Czas trwania: około 3 miesięcy

Aktywności w projekcie:

Aktywności realizowane w projekcie w większości opierają się na koncepcji współtworzenia rezultatów. Niektóre z nich wymagają zaangażowania jednego z nauczycieli koordynatorów, który podejmuje się złożenia elementów cząstkowych zrealizowanych przez grupy partnerskie w jedną całość.

Scenariusz opisuje przykładowe aktywności na każdy z etapów projektów, od planowania, przez realizację zadań do ewaluacji i rozpowszechniania rezultatów. Są to między innymi: awatarowe zdjęcia grupowe, zagadki wzrokowe, wirtualna mapa bałwanków, animacje głosowe, wspólny rysunek online, piosenka, wideo relacja z obrzucania śnieżkami.

Propozycje na aktywności powinny wynikać także z pomysłów dzieci uczestniczących w projekcie oraz priorytetów edukacyjnych określonych przez koordynujących go nauczycieli.

 

Scenariusz projektu