Scenariusz projektu: Wy(MYŚL)one wiadomości

Scenariusz projektu: Wy(MYŚL)one wiadomości

Kolejny kompletny scenariusz projektu, zrealizowany i przetestowany w ramach seminarium z cyklu Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem.

Wszystkie znajdziecie tu:

Scenariusze aktywności  

 

Autor: Marcin Hościłowicz – ambasador i trener programu eTwinning w województwie podlaskim

Związany z eTwinningiem od 2010 roku, nauczyciel języka angielskiego z 27-letnim stażem w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach oraz doradca metodyczny w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. Laureat European Language Label w 2020 roku. Pasjonat języka angielskiego, pracy metodą projektu, współpracy międzynarodowej i wykorzystania technologii inf-kom w pracy z uczniem Zrealizował wiele projektów w ramach programów eTwinning, Erasmus Plus. Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży . Miłośnik muzyki, żeglarstwa i kolarstwa. Członek zespołu DRAH.

Facebook: eTwinning Podlaskie

Scenariusz projektu „Wy(MYŚL)one wiadomości”

Opis projektu:

Projekt ma na celu podniesienie świadomości uczniów w zakresie edukacji medialnej, wiarygodności informacji, form i sposobów weryfikacji wiadomości. Podczas realizacji projektu uczniowie poznają pojęcia związane z manipulacją przekazem, techniki wprowadzające odbiorcę w błąd, przygotują i rozwiążą krzyżówki i quizy edukacyjne ze znajomości pojęć dotyczących manipulacji, przygotują gry na rozpoznawanie  fałszywych informacji oraz wspólnie opracują broszury informacyjne z poradami jak zminimalizować ryzyko odbioru fałszywych informacji.

Projekt może być realizowany w ramach ścieżki Edukacja Medialna.

Grupa docelowa: uczniowie klas szkoły ponadpodstawowej

Obszary tematyczne: edukacja medialna, informatyka, wiedza o społeczeństwie,

Narzędzia TIK:

Canva, Geinal.ly, WordCloud, CrosswordLabs, Microsoft TEAMS, Dokumenty Google, Kahoot, Classroomscreen, Mentimeter, Answer Garden Google Maps, Padlet,

Czas trwania: około 2 miesiące

Każde działanie jest realizowane pod opieką wybranego koordynatora, który czuwa nad przebiegiem działania, terminami i dokonuje ewaluacji.

 

Scenariusz projektu