School Education Gateway

School Education Gateway

Wciąż szukacie nowych pomysłów na swoje doskonalenie zawodowe oraz rozwój szkoły?

Zdecydowanie powinniście odwiedzić portal School Education Gateway (SEG).

Wasz login i hasło do portalu eTwinning będzie tam pasować i działać idealnie!!!

Za pośrednictwem SEG szkoły z całej Europy mogą korzystać z finansowania oferowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmującego wsparcie szkoleń i prowadzenia zajęć dydaktycznych służących doskonaleniu zawodowemu oraz wsparcie udziału w partnerstwach na rzecz projektów edukacyjnych. SEG proponuje szkołom trzy narzędzia służące przygotowywaniu wniosków dla programu Erasmus+: Katalog kursów, Oferty dla mobilnych oraz Partnerstwa strategiczne.

Katalog kursów

Specjalny katalog kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kadry szkolnej, który zawiera informacje na temat kursów doskonalenia zawodowego w toku pracy, seminariów i innych propozycji dostępnych w Europie dla nauczycieli, edukatorów nauczycieli i personelu niepedagogicznego pracującego w szkolnictwie (od przedszkolnego aż do średniego drugiego stopnia).

Koszt uczestnictwa w kursach może być pokryty z funduszy programu Erasmus+ w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły (zob. Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej). Więcej informacji o terminach, warunkach i procedurze składania wniosków na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm.

Jest to również wspaniała możliwość dla organizatorów szkoleń, którzy dzięki SEG mogą poinformować nauczycieli o swojej ofercie.

Oferty dla mobilnych

Jest to lista ofert prowadzenia zajęć dydaktycznych lub obserwacji pracy za granicą dla kadry szkolnej.

Doskonalenie zawodowe może odbywać się poprzez rozmaite formy mobilności edukacyjnej kadry, w tym obserwację pracy lub prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkole lub innej organizacji za granicą.

Tego rodzaju działania przyczyniają się do uzyskania szerszego spojrzenia na edukację, a także do wymiany wiedzy i najlepszych praktyk w tej dziedzinie. Baza danych ofert związanych z mobilnością edukacyjną stanowi ogniwo łączące organizacje wysyłające i przyjmujące. Organizacje zainteresowane przyjmowaniem na okres mobilności nauczycieli i innej kadry edukacji szkolnej mogą zamieszczać w bazie swoje anonsy, podczas gdy nauczyciele zainteresowani wyjazdem sami mogą przeglądać różne oferty.

Koszt uczestnictwa kadry w działaniach z zakresu mobilności może być pokryty z funduszy programu Erasmus+ w ramach Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły (zob. Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej). Więcej o terminach, warunkach i procedurze składania wniosków na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm

Partnerstwa strategiczne

To wyszukiwanie partnerów dla szkół i organizacji z całej Europy do prowadzenia wspólnych projektów. Celem wspierania przez Erasmus+ partnerstw strategicznych jest rozwój, transfer i wdrażanie innowacyjnych praktyk, a także realizacja wspólnych inicjatyw promujących współpracę, partnerskie uczenie się i wymianę doświadczeń na szczeblu europejskim. Partnerstwa strategiczne mają z reguły na celu współpracę między organizacjami ustanowionymi w krajach programu. Organizacje zainteresowane nawiązaniem strategicznego partnerstwa mogą umieszczać swoje anonsy w bazie danych lub przeglądać oferty zamieszczone przez innych członków.

Koszty partnerstw strategicznych mogą być pokryte z funduszy programu Erasmus+ (zob. Akcja2: Partnerstwa strategiczne). Więcej o terminach, warunkach i procedurze składania wniosków na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pl.htm.

Zasoby

Ten dział polecamy Waszej szczególnej uwadze. Znajdziecie w nim liczne materiały, przewodniki, praktyczne wskazówki, które pomogą Wam wykorzystać ogromne możliwości Programu, w jak największym zakresie.

Gorąco zachęcamy do skorzystania z ofert znajdujących się na SEG, logowania się, udostępniania kursów, komentowania artykułów i wyrażania opinii, jednym słowem aktywnego udziału w budowaniu i rozwijaniu tego portalu!

Dodaj komentarz