Se hace camino al andar – droga przed nami

Se hace camino al andar – droga przed nami

Nazwa szkoły:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie

Koordynator:
Lazaro Luis Delgado Conde

Szkoła partnerska:
ITES “R. Piria” (Włochy)
164 ГПИЕ “Мигел де Сервантес” (Bułgaria)
Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa, Faro (Portugalia)

Obszary tematyczne:
matematyka, informatyka, geografia, historia/WOS, sztuka/muzyka/plastyka, język obcy

Języki:
hiszpański

Strona projektu:
https://twinspace.etwinning.net/26143

Nagrody i wyróżnienia:
Krajowa i Europejska Odznaka Jakości
Laureat konkursu Nasz projekt eTwinning 2018

 

Realizacja projektu umożliwiła uczniom głębsze poznanie ich historii, kultury i tradycji oraz świadome i aktywne uczestnictwo w rozpowszechnianiu dziedzictwa ich przodków.

Przy przygotowywaniu zadań uczniowie kształtowali swoją świadomość kulturową i historyczną, rozwijali wartości edukacyjne i kulturowe swojej wspólnoty. Zawierały one elementy przeszłości i teraźniejszości Polski. Dotyczyły historii, literatury, języka i tradycji. Do ich realizacji, rówieśnicy z krajów uczestniczących w projekcie musieli znaleźć informacje i zdobyć wiedzę na temat m.in. Pałacu Wawelskiego, polskich królów, literatury polskiej (Pan Tadeusz), historii (Pałac KiN), czy sposobu świętowania urodzin w Polsce (śpiewanie „Sto lat”). Uczniowie sami wybierali miejsca, dzieła literackie i ciekawostki dotyczące ich własnych krajów, różnych dziedzin i przedmiotów (konsultowali je z wykładającymi je  nauczycielami).

 

Partnerzy rozpoczęli projekt od ustalenia planu działań. Zdecydowali, że zadania będą realizowane etapami. Pierwszym było przedstawienie się na TwinSpace oraz zaprezentowanie swoich szkół, miast i krajów.

Kolejną aktywnością było stworzenie kilku propozycji i wybranie wspólnego logo. Wspólna praca nad projektem oraz dyskusje nad wyborem najlepszej pracy zintegrowały grupę projektową i pozwoliły lepiej zaangażować się w kolejne zadanie.

Nastepnym etapem było już przygotowanie misji. Każdy kraj partnerski przygotował skarb, którego odkrycie polegało na wykonaniu pięciu misji (kulturowych, obyczajowych, literackich, historycznych i geograficznych), więc każda szkoła musiała zrealizować ich łącznie 15. Zadania były zróżnicowane i pozwalały na lepsze poznanie kraju ich autorów. Uczniowie pracowali poza godzinami lekcyjnymi w szkole pod opieką koordynatora lub w domu z pomocą zaangażowanych rodziców.

W dalszej części projektu partnerzy zajmowali się redagowaniem wspólnego tekstu w grupach międzynarodowych. Na koniec rozwiązywali quiz „Co wiesz o moim kraju?” i wzięli udział w ewaluacji projektu wypełniając ankietę online.

Przy realizacji projektu uczniowie rozwijali swoje umiejętności językowe. Poznali wiele przydatnych słówek i zwrotów oraz ćwiczyli krótkie i długie formy wypowiedzi, w trakcie wymiany informacji z rówieśnikami, jak i również komunikowanie się werbalnie poprzez aplikacje Skype i Facebook.

Uczniowie mieli okazję poznać głębiej kulturę krajów partnerskich, jak i miejsca związane z ich historią. Docenili również własną prezentując wiele interesujących i ważnych elementów ich własnej kultury i historii takich jak: waluta, tradycja, dzieła literackie, tańce narodowe. Te elementy budziły ciekawość u wszystkich partnerów projektu, co spowodowało spontaniczną wymianę informacji pomiędzy uczniami.

Uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe, jak i umiejętności korzystania z ICT. Cieszy nas to, że młodzież chętnie przeznaczyła część swojego wolnego czasu na realizację zadań projektowych. Dzięki pracy w grupie rozwinęli umiejętności podejmowania decyzji zespołowych w momentach spornych, jak i słuchania innych, wyrażania własnych opinii, poszukiwania kompromisów oraz oceniania pracy własnej i innych. Relacje z rówieśnikami dały uczniom poczucie zasadności uczenia się języka hiszpańskiego i stanowiły czynnik silnie motywujący.

Koordynator