Séminaire francophone multilatéral eTwinning

Séminaire francophone multilatéral eTwinning

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe Séminaire francophone multilatéral eTwinning organizowane przez francuskie i belgijskie biura eTwinning w dniach 20-22 marca 2020 w Lyonie, we Francji. Szkolenie skierowane jest do nauczycieli zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 9-14 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku francuskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

 

Do 16 lutego 2020 czekamy na zgłoszenia od:

  • nauczycieli początkujących w programie eTwinning
  • pracujących z uczniami w wieku 9-14  lat
  • komunikujących się w języku francuskim

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Formularz zgłoszeniowy  

 

Aby potwierdzić chęć zgłoszenia należy wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału) przesłać na adres:

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Lyon

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 lutego 2020 (godz. 23:00). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning