Seminarium dla fanów tabletów

Seminarium dla fanów tabletów

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning z wykorzystaniem tabletów na międzynarodowe seminarium kontaktowe zatytułowane Tablets and eTwinning projects. Seminarium jest organizowane przez francuskie Krajowe Biuro eTwinning i odbędzie się w dniach 9-11 października 2015 w Tuluzie.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

1. nauczyciel dowolnej specjalności pracujący w grupie wiekowej uczniów 7-10 lat;

2. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3. rejestracja w programie eTwinning;

4. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;

5. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

6. Doświadczenie w wykorzysytwaniu tabletów w edukacji szkolnej.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Uczestnicy proszeni są o przywiezienie ze soba na seminarium tabletów.

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 sierpnia 2015.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz