Seminarium dla nauczycieli języka angielskiego

Seminarium dla nauczycieli języka angielskiego

Zapraszamy na seminarium szkoleniowo-kontaktowe dla nauczycieli języka angielskiego organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 22-23 listopada 2019 w Częstochowie. Seminarium skierowane jest do nauczycieli języka angielskiego na różnych poziomach edukacyjnych (od przedszkola do matury), którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na seminarium jest REJESTRACJA w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm(rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji).

Warunki udziału w seminarium:

  1. Rejestracja w programie eTwinning (patrz informacje powyżej);
  2. Aktywny zawodowo nauczyciel języka angielskiego;
  3. Gotowość do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.
Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz się zgłosić na seminarium, wypełnij
Formularz zgłoszzeniowy  
Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Częstochowy – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 22 listopada.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 10 listopada 2019.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 10 listopada 2019, do godziny 23:59.

Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem.

Więcej informacji na stronie wydarzenia:

Seminarium – Częstochowa