Seminarium dla nauczycieli w językach słowiańskich, 22-25.05.2014

Seminarium dla nauczycieli w językach słowiańskich, 22-25.05.2014

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning

Termin: 22-25 maja 2014

Miejsce: Zawiercie, Polska, hotel Zawiercie

Język: języki narodowe krajów słowiańskich

Kraje uczestniczące w seminarium: Chorwacja, Czechy, Słowacja, Słowenia, Polska

Grupa docelowa

Nauczyciele języka polskiego, nauczyciele bibliotekarze szkolni, nauczyciele przedmiotów humanistycznych pracujący z uczniami w wieku 10-15 lat, osoby początkujące w programie eTwinning.

Po zakończeniu seminarium osoba zakwalifikowana jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji uczestników

– nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz szkolny, nauczyciel przedmiotów humanistycznych pracujący z uczniami w wieku 10-15 lat;

– rejestracja w programie eTwinning;

– osoba początkująca w programie eTwinning;

– z jednej szkoły lub przedszkola może wziąć udział w seminarium tylko jedna osoba;

– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach.

Ważne! Zakwalifikowani nauczyciele powinni zabrać ze sobą laptop.

Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy aktywny do 14 maja 2014.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)

Dodaj komentarz