Seminarium e-Bezpieczeństwo z eTwinning w Częstochowie

Seminarium e-Bezpieczeństwo z eTwinning w Częstochowie

Zapraszamy na bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe “e-Bezpieczeństwo z eTwinning” organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 5-6 kwietnia 2019 w Częstochowie.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele uczący na wyższych poziomach edukacyjnych, bez doświadczenia w programie eTwinning.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy: 

1. Zarejestrować się na portalu eTwinning LIVE (uwaga: nie jest to jeszcze zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji). 

Jeśli masz już konto na portalu eTwinning LIVE, przejdź do punktu 2.

2. Wypełnić

Formularz zgłoszeniowy  

3. Ukończyć krótki kurs w formie online na platformie Moodle w terminie 29 marca – 4 kwietnia

(ważne: dopiero zatwierdzeni uczestnicy seminarium zostaną zaproszeni do udziału w kursie i otrzymają klucz dostępu wraz z dokładną datą rozpoczęcia kursu, kurs ten jest dodatkowo certyfikowany).

4. Być gotowym do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning.

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.
 

Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Częstochowy – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 5 kwietnia. Uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu na wydarzenie.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 29 marca 2019.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 29 marca 2019. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.