Seminarium eBezpieczeństwo z eTwinning w Tleniu

Seminarium eBezpieczeństwo z eTwinning w Tleniu

Zapraszamy na bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe e-Bezpieczeństwo z eTwinning organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w dniach 25-26 czerwca 2019 w Tleniu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych poziomach edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach Programu. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele uczący na wyższych poziomach edukacyjnych, bez doświadczenia w programie eTwinning.

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy:

1. Zarejestrować się na portalu eTwinning LIVE (uwaga: nie jest to jeszcze zgłoszenie na seminarium) pod adresem https://www.etwinning.net/pl/pub/preregister.cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji). Jeśli masz już konto na portalu eTwinning LIVE, przejdź do punktu 2.

2. Wypełnić

Formularz zgłoszeniowy  

(ważne: dopiero zatwierdzeni uczestnicy seminarium zostaną zaproszeni do udziału w kursie i otrzymają klucz dostępu wraz z dokładną datą rozpoczęcia kursu, kurs ten jest dodatkowo certyfikowany).

3. Być gotowym do podjęcia współpracy i realizacji projektu eTwinning

Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium każdy z uczestników rozpocznie realizację nowego projektu eTwinning.

 

Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w ciekawych warsztatach, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Tlenia – nocleg w pokoju dwuosobowym w dniu 25 czerwca. Uczestnicy ponoszą tylko koszty dojazdu na wydarzenie.

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 czerwca 2019.

Rezygnacja z udziału w seminarium możliwa jest do 16 czerwca 2019. Uczestnicy rezygnujący po tym terminie zobowiązani będą do pokrycia kosztów zakwaterowania i wyżywienia.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.

Więcej informacji (program, lokalizacja) na stronie wydarzenia:

eBezpieczeństwo – Tleń