Seminarium eTwinning na temat wielokulturowości

Seminarium eTwinning na temat wielokulturowości

Zapraszamy nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 11-15 lat na międzynarodowe seminarium organizowane przez tureckie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 18-20 września 2014 w Konya. Tematem przewodnim spotkania jest wielokulturowość. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

Tureckie Krajowe Biuro eTwinning jest corocznym fundatorem europejskiej nagrody „Mevlana Prize for Intercultural Understanding”, stąd też wybór miejsca seminarium i jego tematyka. Konya jest miejscem, gdzie Mevlana Celaddiin-i Rumi, muzułmański święty i anatolijski mistyk żył w XIII w. Organizatorzy oczekują, iż wynikiem seminarium będą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning na temat wielokulturowości.

Short description about Mevlana

Mevlana was a Muslim, but not an orthodox type. His doctrine advocates unlimited tolerance, positive reasoning, goodness, charity and awareness through love. To him all religions were more or less truth. Mevlana looked with the same eye on Muslim, Jew and Christian alike. His peaceful and tolerant teaching have appealed to men of all sects and creeds. In 1958, Pope John XXIII wrote a special message saying: In the name of the Catholic World, I bow with respect before the memory of Rumi.”

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, zarejestruj swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. czynny nauczyciel szkoły podstawowej lub gimnazjum (uczniowie w wieku 11-15 lat), każdej specjalności;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;
  4. paszport ważny przez 6 miesięcy od daty wjazdu do Turcji.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 sierpnia 2014.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz