Seminarium kontaktowe dla dyrektorów szkół

Seminarium kontaktowe dla dyrektorów szkół

Zapraszamy nauczycieli pracujących na stanowisku dyrektora w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjlanej, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium organizowane przez francuskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 10-12 kwietnia 2015 w Bordeaux. Seminarium prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. nauczyciel będący dyrektorem gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń rekrutacja została zamknięta w dniu 24.02.2015.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning