Seminarium kontaktowe dla nauczycieli historii, 24-27 maja 2014

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli historii, 24-27 maja 2014

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning.

Termin: 24-27.05.2014

Temat: Remembering the Past and Building the Future together

Miejsce: Bonn, Niemcy

Język: angielski

Grupa docelowa: nauczyciele historii i WOS pracujący z uczniami w wieku 14-18 lat, osoby początkujące w programie eTwinning.

Osoba zakwalifikowana do udziału w seminarium jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji uczestników:

– nauczyciel historii pracujący z uczniami w wieku 14-18 lat;

– nauczyciel zainteresowany tematem “Remembering the Past and Building the Future together”;

– rejestracja w programie eTwinning;

– osoba początkująca w programie eTwinning;

– z jednej szkoły może wziąć udział w warsztacie tylko jedna osoba;

– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach.

Formularz zgłoszeniowy aktywny do 10 marca 2014.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)

Dodaj komentarz