Seminarium kontaktowe dla nauczycieli historii

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli historii

Zapraszamy nauczycieli historii, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium organizowane przez łotewskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 5-8 marca 2015 w Rydze. Seminarium skierowane jest do nauczycieli historii pracujących w gimnazjum i będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. czynny nauczyciel przedmiotu historii pracujący w gimnazjum;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
  4. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 stycznia 2015.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę tylko przy rekrutacji na jedno wydarzenie.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning