Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinning

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinning

Zapraszamy nauczycieli języka obcego, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium organizowane przez czeskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 23-25 kwietnia 2015 w Pradze. Seminarium skierowane jest do nauczycieli języka obcego pracujących z grupą wiekową uczniów 11+ i prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. czynny nauczyciel języka obcego pracujący z grupą wiekową 11+;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
  4. poziom początkujący (brak doświadczenia w realizacji projektu eTwinning);
  5. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń rekrutacja została zamknięta w dniu 04.03.2015.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning