Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinning

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinning

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning w grupie wiekowej uczniów 10-14 lat na międzynarodowe seminarium organizowane przez maltańskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 6-8 marca 2015 w Xaghra-Gozo na Malcie. Seminarium skierowane jest do nauczycieli początkujących w eTwinning i będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

  1. czynny nauczyciel dowolnej specjalności pracujący z grupą wiekową uczniów 10-14 lat;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
  4. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 18 stycznia 2015.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning