Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinningu, 14-16.11.2013

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinningu, 14-16.11.2013

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning

Termin: 14-16.11.2013

Temat: Obywatelstwo i edukacja cyfrowa

Miejsce: São João de Madeira, Portugalia

Język: angielski

Grupa docelowa: nauczyciele pracujący z uczniami w wieku 13 – 17 lat, osoby początkujące w programie eTwinning.

Osoba zakwalifikowana do udziału w seminarium jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji uczestników:
– nauczyciel pracujący z uczniami w wieku 13-17 lat;
– nauczyciel zainteresowany tematem Obywatelstwo i edukacja cyfrowa;
– rejestracja w programie eTwinning;
– osoba początkująca w programie eTwinning;
– z jednej szkoły może wziąć udział w warsztacie tylko jedna osoba;
– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;
– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach.

Formularz zgłoszeniowy aktywny do 7 października 2013.

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/57506e76e7980ac844c89c497f5a0070

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)