Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinningu, 25-27.04.2013

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinningu, 25-27.04.2013

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning

Termin: 25-27.04.2013

Miejsce: Praga, Czechy

Język: angielski

Grupa docelowa: nauczyciele z przedszkoli i szkół podstawowych; pracujący z uczniami w wieku do 9 lat, osoby początkujące w programie eTwinning.

Kraje uczestniczące: Litwa, Łotwa, Cypr, Polska, Portugalia, Wielka Brytania, Czechy.

Liczba miejsc dla uczestników z Polski: 5

Osoba zakwalifikowana do udziału w seminarium jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning.

Rekrutacja została już zakończona.

Kryteria rekrutacji uczestników:

– nauczyciel z przedszkola lub szkoły podstawowej, pracujący z uczniami w wieku do 9 lat;

– znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikatywnym;

– rejestracja w programie eTwinning;

– osoba początkująca w programie eTwinning;

– z jednej szkoły może wziąć udział w warsztacie tylko jedna osoba;

– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach.

Formularz zgłoszeniowy jest aktywny do 3 marca 2013.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)