Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinningu, 7-9.11.2013

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinningu, 7-9.11.2013

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning

Termin: 7-9.11.2013

Miejsce: Hustopeče, Republika Czech

Język: angielski

Grupa docelowa: nauczyciele uczący młodzież w wieku 11-16 lat, osoby początkujące w programie eTwinning.

Kraje uczestniczące: Austria, Republika Czech, Węgry, Polska, Słowacja.

Osoba zakwalifikowana do udziału w seminarium jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji uczestników:

– nauczyciel uczący młodzież w wieku 11-16 lat;

– rejestracja w programie eTwinning;

– osoba początkująca w programie eTwinning;

– z jednej szkoły może wziąć udział w warsztacie tylko jedna osoba;

– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach.

Formularz zgłoszeniowy aktywny do 30 października 2013.

https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/4347a0bf12d7879ed8fd087c67bc79a9

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)