Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinningu z krajów słowiańskich, 11-13.04.2013

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli początkujących w eTwinningu z krajów słowiańskich, 11-13.04.2013

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning

Termin: 11-13.04.2013

Miejsce: Lubljana, Słowenia

Język: narodowe

Grupa docelowa: nauczyciele języka ojczystego i bibliotekarze szkolni; pracujący z uczniami w wieku 12-19 lat, osoby początkujące w programie eTwinning.

Kraje uczestniczące: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Słowacja, Słowenia.

Liczba miejsc dla uczestników z Polski: 7

Osoba zakwalifikowana do udziału w seminarium jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji uczestników:

– nauczyciel języka ojczystego lub bibliotekarz szkolny; pracujący z uczniami w wieku 12-19 lat;

– rejestracja w programie eTwinning;

– osoba początkująca w programie eTwinning;

– z jednej szkoły może wziąć udział w warsztacie tylko jedna osoba;

– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach.

Nabór został zakończony.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)