Seminarium kontaktowe dla nauczycieli przedmiotów ścisłych, 25-28.04.2013, Warszawa

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli przedmiotów ścisłych, 25-28.04.2013, Warszawa

Czas trwania: od 25 do 28 kwietnia, 4 dni.

Miejsce: Warszawa.

Grupa docelowa: nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, przyroda, biologia, geografia) pracujący z uczniami w wieku od 10 lat do 19 lat.

Język komunikacji: język angielski

Seminarium organizowane przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning we współpracy z Centrum Nauki Kopernik.

Uczestnicy: łącznie blisko 60 osób, z następujących krajów: Francja, Portugalia, Szwecja, Norwegia, Słowacja, Czechy, Niemcy, Węgry i Polska.

Założenia programowe i cele seminarium:
– zapoznanie z zasadami udziału w eTwinning, zasobami edukacyjnymi i narzędziami internetowymi eTwinning przydatnymi w realizacji projektów;
– zaplanowanie i zarejestrowanie projektu z partnerem z zagranicy;
– udział w szkoleniu dotyczącym narzędzi eTwinning i pracy metodą projektu;
– poznanie przykładów  zastosowania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów ścisłych;
– udział w warsztatach prowadzonych przez  trenerów Centrum Nauki Kopernik – poznanie metod aktywnej pracy z uczniem, przeprowadzanie prostych doświadczeń.

Oczekiwania wobec uczestnika:
– znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym;
– rejestracja w programie eTwinning;
– gotowość do podjęcia współpracy z partnerem z zagranicy, założenia oraz realizacji projektu eTwinning;
– promowanie eTwinning wśród nauczycieli w swojej szkole.

Zakwalifikowani uczestnicy zostaną zaproszeni na przygotowawcze szkolenie komputerowe z zakresu stosowania narzędzi eTwinning.

Podczas seminarium niezbędny będzie własny sprzęt komputerowy (laptop lub netbook).

Program do pobrania

Nie zwracamy kosztów podróży.

Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning pokrywa koszt udziału w seminarium (zakwaterowanie, wyżywienie, udział w warsztatach i materiały szkoleniowe) zakwalifikowanym uczestnikom.  Liczba miejsc ograniczona.

Nabór został już zakończony.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską gwieckowska@frse.org.pl