Seminarium kontaktowe dla nauczycieli w języku hiszpańskim, 8-10.05.2014

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli w języku hiszpańskim, 8-10.05.2014

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning

Termin: 8-10 maja 2014

Miejsce: Madryt, Hiszpania

Język: hiszpański

Grupa docelowa: nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli pracujący z uczniami do 12 lat, osoby początkujące w programie eTwinning.

Po zakończeniu seminarium osoba zakwalifikowana jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji uczestników:

– nauczyciel szkoły podstawowej lub przedszkola pracujący z uczniami w wieku od 4 do 12 lat;

– rejestracja w programie eTwinning;

– osoba początkująca w programie eTwinning;

– z jednej szkoły lub przedszkola może wziąć udział w seminarium tylko jedna osoba;

– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych i kolejność zgłoszeń.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach.

 

Po zakończeniu naboru do wszystkich osób, które zgłosiły się, zostanie wysłany mail z informacją o wynikach przeprowadzonej rekrutacji.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)

Dodaj komentarz