Seminarium kontaktowe dla nauczycieli w języku rosyjskim, 18-20.06.2014

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli w języku rosyjskim, 18-20.06.2014

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning

Termin: 18-20 czerwca 2014

Miejsce: Wilno, Litwa

Język: rosyjski

Temat: TIK i sztuka

Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych pracujący z uczniami w wieku ponad 14 lat, osoby początkujące w programie eTwinning.

Po zakończeniu seminarium osoba zakwalifikowana jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji uczestników:

– nauczyciel gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej pracujący z uczniami w wieku powyżej 14 lat;

– rejestracja w programie eTwinning;

– osoba początkująca w programie eTwinning;

– z jednej szkoły lub gimnazjum może wziąć udział w seminarium tylko jedna osoba;

– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach.

Uczestnicy seminarium proszeni są o zabranie ze sobą laptopów.

Formularz zgłoszeniowy aktywny do 3 czerwca 2014.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)

Dodaj komentarz