Seminarium kontaktowe dla nauczycieli z krajów słowiańskich

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli z krajów słowiańskich

Zapraszamy nauczycieli początkujących w eTwinning, pracujących z grupą wiekową uczniów 9-15 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning  na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez czeskie krajowe biuro eTwinning i odbędzie się w dniach 17-19 marca 2016 w miejscowości Kamenice nieopodal Pragi.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności i prowadzone będzie w językach słowiańskich.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

1. nauczyciel dowolnej specjalności pracujący z grupą wiekową uczniów 9-15 lat;

2. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning;

3. rejestracja w programie eTwinning;

4. udział w spotkaniu zagranicznym eTwinning po raz pierwszy;

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 3. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 24 stycznia 2016.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz