Seminarium kontaktowe dla nauczycieli z krajów słowiańskich

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli z krajów słowiańskich

Zapraszamy nauczycieli pracujących w przedszkolach (wiek uczniów: 3-7 lat), zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez słoweńskie biuro eTwinning w dniach 29.11-01.12.2018 w Lublanie. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w językach słowiańskich. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • posiadać aktywne konto użytkownika na platformie eTwinning Live;
 • zapoznać się z zasadami udziału w spotkaniach eTwinning;
 • wypełnić, podpisać i zeskanować oświadczenie uczestnika (druga strona pliku);
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając do niego skan w/w oświadczenia;
 • przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  z dopiskiem oświadczenie – Lublana

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26 października 2018.

Ponadto informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
 • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Kontakt:
ejurkevic@frse.org.pl