Seminarium kontaktowe dla nauczycieli ze szkół zawodowych, 4-7 lipca 2013

Seminarium kontaktowe dla nauczycieli ze szkół zawodowych, 4-7 lipca 2013

Czas trwania: od 4 do 7 lipca, 4 dni.

Miejsce: Pułtusk

Grupa docelowa: nauczyciele uczący dowolnego przedmiotu w szkole zawodowej – czyli w technikum lub w zasadniczej szkole zawodowej, pracujący z uczniami w wieku do 19 lat.

Język komunikacji: język angielski

Seminarium organizowane przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning.

Uczestnicy: łącznie blisko 60 osób, z następujących krajów: Francja, Portugalia, Słowacja, Czechy, Niemcy i Polska.

Założenia programowe i cele seminarium:
– zapoznanie z zasadami udziału w eTwinning, zasobami edukacyjnymi i narzędziami internetowymi eTwinning przydatnymi w realizacji projektów;
– zaplanowanie i zarejestrowanie projektu z partnerem z zagranicy;
– udział w szkoleniu dotyczącym narzędzi eTwinning i pracy metodą projektu;
– poznanie przykładów  zastosowania narzędzi TIK w nauczaniu w szkole zawodowej.

Oczekiwania wobec uczestnika:
– znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym;
– rejestracja w programie eTwinning;
– gotowość do podjęcia współpracy z partnerem z zagranicy, założenia oraz realizacji projektu eTwinning;
– z jednej szkoły może wziąć udział w seminarium tylko jedna osoba;
– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;
– promowanie eTwinning wśród nauczycieli w swojej szkole.

Zakwalifikowani uczestnicy proszeni są o poznanie internetowych narzędzi eTwinning albo podczas szkolenia komputerowego z zakresu stosowania narzędzi eTwinning albo podczas spotkania z przedstawicielem eTwinning w swoim regionie.

Program do pobrania

Podczas seminarium niezbędny będzie własny sprzęt komputerowy (laptop lub netbook).

Nie zwracamy kosztów podróży.

Narodowe Biuro Kontaktowe eTwinning pokrywa koszt udziału w seminarium (zakwaterowanie, wyżywienie, udział w warsztatach i materiały szkoleniowe) zakwalifikowanym uczestnikom.  Liczba miejsc ograniczona.

Formularz rejestracyjny dostępny jest do dnia 10 czerwca br.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską gwieckowska@frse.org.pl