Seminarium kontaktowe eTwinning

Seminarium kontaktowe eTwinning

Zapraszamy nauczycieli dowolnej specjalności, pracujących z dowolną grupą wiekową uczniów, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe eTwinning organizowane przez węgierskie krajowe biuro eTwinning.

Spotkanie odbędzie się w dniach 29 września – 1 października 2016 w Budapeszcie.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

1. nauczyciel dowolnej specjalności pracujący z dowolną grupą wiekową uczniów;

2. rejestracja w programie eTwinning;

3. udział w seminarium kontaktowym eTwinning po raz pierwszy;

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 5 lipca 2016.

Nabór zgłoszeń zakończono w dniu 5 lipca 2016 o godzinie 11:10.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz