Seminarium kontaktowe eTwinning – Active projects for science teachers

Seminarium kontaktowe eTwinning – Active projects for science teachers

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów ścisłych, pracujących z grupą wiekową uczniów  12-18 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez łotewskie biuro eTwinning w dniach 15-18 czerwca 2017 w Jurmale.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli przedmiotów ścisłych i prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel przedmiotów ścisłych (biologia, chemia, fizyka) pracujący z grupą wiekową uczniów 12-18 lat;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku angielskim

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 kwietnia 2017

Nabór zakończono w dniu 28 kwietnia 2017 o godzinie 14:10

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w seminariach międzynarodowych eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału „oświadczenia uczestnika”.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning