Seminarium kontaktowe eTwinning – Art & Culture

Seminarium kontaktowe eTwinning – Art & Culture

Zapraszamy nauczycieli ze szkół o profilu artystycznym, pracujących z grupą wiekową uczniów  10+ lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez polskie biuro eTwinning w dniach 6-9 lipca 2017 w Kazimierzu Dolnym.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli dowolnych przedmiotów pracujących w szkołach o profili artystycznym i prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel dowolnego przedmiotu pracujący z grupą wiekową uczniów 10+ lat pracujący w szkole o profilu artystycznym;
  2. zarejestrowany w programie eTwinning (zarejestruj się tutaj);
  3. bez doświadczenia w realizacji projektów eTwinning;
  4. gotowy do rozpoczęci ai realizacji projektu;
  5. swobodna komunikacja w języku angielskim

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 25 czerwca 2017

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w seminariach międzynarodowych eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału „oświadczenia uczestnika”.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning