Seminarium kontaktowe eTwinning –  Cities in Europe between tradition and Modernism

Seminarium kontaktowe eTwinning – Cities in Europe between tradition and Modernism

 

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności, pracujących z grupą wiekową uczniów 12-19 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe zatytułowane Cities in Europe between tradition and Modernism, które organizowane jest przez niemieckie biuro eTwinning w dniach 12-14 października 2017 w Esslingen, Niemcy.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim.

Our cultural heritage is more than the memory of our past; it is the key to our future
(Tibor Navracsics, EU Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport)

 

Europe’s cities and landscapes are marked by physical memories of the past. Castles, bridges and archaeological wonders are some of the most quintessential examples. Traditions, languages and art passed through the generations shape our everyday lives. A European Year of Cultural Heritage will be an opportunity to raise awareness of the social and economic importance of cultural heritage and to promote European excellence in the sector.

Because cultural heritage is so central to Europe’s identity and due to the grave threats it faces in conflict zones, the European Commission considers that the time is right to celebrate cultural heritage in 2018.The year will highlight what the EU can do for conservation, digitialisation, infrastructure, research and skills development. Cultural heritage can play a key role in the EU’s relations with the rest of the world, particularly in responding to the destruction of cultural heritage in conflict zones and the illegal trafficking of cultural artefacts. The aim of this seminar is to contribute to these ideas and to foster the cooperation between schools in Europe via eTwinning. You will find partners, hear about collaborative activities in the field of cultural heritage, develop project ideas and start new online projects.

 

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel aktywny zawodowo, każdej specjalności, pracujący z grupą wiekową uczniów 12- 19 lat
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku angielskim

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 sierpnia 2017

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika – treść w zasadach udziału poniżej.

Zasady udziału w spotkaniach eTwinning