Seminarium kontaktowe eTwinning – Creating eTwinning projects which support literacy in primary schools

Seminarium kontaktowe eTwinning – Creating eTwinning projects which support literacy in primary schools

 

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie, pracujących z grupą wiekową uczniów 5-11 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez brytyjskie biuro eTwinning w dniach 25-27 maja 2017 w Newcastle-upon-Tyne.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel każdej specjalności pracujący z grupą wiekową uczniów 5-11 lat;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning;
  4. swobodna komunikacja w języku angielskim

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 12 marca 2017

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału „oświadczenia uczestnika”.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning