Seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinningu, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie międzyprzedmiotowego projektu eTwinning

Termin: 27-29.09.2013

Miejsce: Palanga, Litwa

Język: ROSYJSKI

Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie z woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego, osoby początkujące w programie eTwinning.

Kraje uczestniczące: Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czech, Słowacja.

Liczba miejsc dla uczestników z Polski: 4

Osoba zakwalifikowana do udziału w seminarium jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole i regionie oraz realizacji projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji uczestników:
– nauczyciel gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej szczególnie z woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego, wiek uczniów 12-19 lat;
– znajomość języka rosyjskiego w stopniu minimum komunikatywnym;
– rejestracja w programie eTwinning;
– osoba początkująca w programie eTwinning;
– z jednej szkoły może wziąć udział w warsztacie tylko jedna osoba;
– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;
– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Formularz zgłoszeniowy aktywny do 4 września 2013.
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/9d351ff17b4b42237f7a9fa73978a1d7

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)