Seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli wychowania przedszkolnego

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinningu, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning.

Termin: 3-5.10.2013

Miejsce: Thessaloniki, Grecja

Język: angielski

Grupa docelowa: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby początkujące w programie eTwinning.

Kraje uczestniczące: Cypr, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Łotwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czech, Szwecja, Włochy.

Liczba miejsc dla uczestników z Polski: 5

Osoba zakwalifikowana do udziału w seminarium jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swoim przedszkolu i regionie oraz realizacji projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji uczestników:
– nauczyciel wychowania przedszkolnego;
– znajomość języka angielskiego w stopniu minimum komunikatywnym;
– rejestracja w programie eTwinning;
– osoba początkująca w programie eTwinning;
– z jednego przedszkola może wziąć udział w warsztacie tylko jedna osoba;
– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;
– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Formularz zgłoszeniowy aktywny do 3 września 2013.
https://ankiety.frse.org.pl/users/goToPoll/c777d54d680a7917b3f9ac14ff7c0652

Zasady finansowania udziału w seminarium opisane są na stronie:
http://etwinning.pl/zasady-finansowania-udzialu-w-miedzynarodowych-warsztatach-i-seminariach

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)