Seminarium kontaktowe eTwinning – Dziedzictwo kulturowe

Seminarium kontaktowe eTwinning – Dziedzictwo kulturowe

Zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach gimnazjalnych i średnich, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning o tematyce Dziedzictwo Kulturowe na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez hiszpańskie biuro eTwinning w dniach 9-11 listopada 2017 w Madrycie, Hiszpania.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku hiszpańskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel każdej specjalności pracujący w gimnazjum lub szkole średniej;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku hiszpańskim

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 października 2017

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika (w treści dokumentu poniżej).

Zasady udziału w spotkaniach eTwinning