Seminarium kontaktowe eTwinning – Innovative Learning Environments

Seminarium kontaktowe eTwinning – Innovative Learning Environments

26

Zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez portugalskie biuro eTwinning w dniach 22-24 czerwca 2017 w Lizbonie.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel każdej specjalności pracujący w szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku angielskim

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 kwietnia 2017

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie oraz  którzy nie brali wcześniej udziału w seminariach międzynarodowych eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału „oświadczenia uczestnika”.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning