Seminarium kontaktowe eTwinning – języki słowiańskie

Seminarium kontaktowe eTwinning – języki słowiańskie

Zapraszamy nauczycieli początkujących w programie, pracujących z uczniami w wieku 5-15 lat na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez słowackie biuro eTwinning w dniach 11-13 maja 2017 w Bratysławie.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w językach słowiańskich.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel każdej specjalności pracujący z grupą wiekową uczniów 5-15 lat;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. brak doświadczenia w realizacji projektów eTwinning

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26 lutego 2017

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału „oświadczenia uczestnika”.

Zasady udziału w szkoleniach eTwinning