Seminarium kontaktowe eTwinning “New Approaches in Education”

Seminarium kontaktowe eTwinning “New Approaches in Education”

Zapraszamy nauczycieli pracujących w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez tureckie biuro eTwinning w dniach 3-5 maja 2018 w Stambule. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • posiadać aktywne konto użytkownika na platformie eTwinning Live
 • zapoznać się z zasadami udziału w spotkaniach eTwinning
 • wypełnić, podpisać i zeskanować oświadczenie uczestnika (druga strona pliku);
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając do niego skan w/w oświadczenia;
 • przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  z dopiskiem oświadczenie – Stambuł.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 25 marca 2018.
Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o sprawdzenia warunków podróży i konsultację z dyrekcją szkoły pod kątem swojej dostępności w datach szkolenia. Przypominamy, że zwracamy jedynie koszty połączeń lotniczych. 

Ponadto informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń
 • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczącymi podróży do Turcji.