Seminarium kontaktowe eTwinning o tematyce przedsiębiorczość, 3-6 lipca 2014

Seminarium kontaktowe eTwinning o tematyce przedsiębiorczość, 3-6 lipca 2014

Cel seminarium: bliższe poznanie programu eTwinning, znalezienie partnera do współpracy oraz zaplanowanie i zarejestrowanie projektu eTwinning o tematyce związanej z przedsiębiorczością czyli obejmującą takie zagadnienia jak: biznes i marketing, przedmioty zawodowe, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ekonomia i ekonomika, poszukiwanie pracy i planowanie kariery (rozmowa o pracę) itp.

Termin: 3-6 lipca 2014

Miejsce: Warszawa

Język: angielski

Temat: przedsiębiorczość w projektach eTwinning

Grupa docelowa: nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: ogólnokształcących i zawodowych, każdej specjalności, zainteresowani założeniem projektu o tematyce związanej z przedsiębiorczością czyli obejmującą takie zagadnienia jak: biznes i marketing, przedmioty zawodowe, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ekonomia i ekonomika, poszukiwanie pracy i planowanie kariery (rozmowa o pracę), osoby początkujące w programie eTwinning.

Po zakończeniu seminarium osoba zakwalifikowana jest zobowiązana do przesłania sprawozdania, promocji programu eTwinning w swojej szkole oraz realizacji projektu eTwinning.

Kryteria rekrutacji uczestników:

– nauczyciel gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej: ogólnokształcącej i zawodowej, każdej specjalności, zainteresowany założeniem projektu o tematyce związanej z przedsiębiorczością czyli obejmującą takie zagadnienia jak: biznes i marketing, przedmioty zawodowe, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, ekonomia i ekonomika, poszukiwanie pracy i planowanie kariery (rozmowa o pracę) itp.;

– rejestracja w programie eTwinning;

– osoba początkująca w programie eTwinning;

– z jednej szkoły lub gimnazjum może wziąć udział w seminarium tylko jedna osoba;

– udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy;

– o zakwalifikowaniu uczestnika decyduje spełnienie kryteriów merytorycznych.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami finansowania udziału w międzynarodowych warsztatach i seminariach.

Uczestnicy seminarium proszeni są o zabranie ze sobą laptopów.

Seminarium rozpocznie się po południu 3 lipca i zakończy się w godzinach rannych 6 lipca 2014.

Formularz zgłoszeniowy.

W razie pytań prosimy o kontakt z Gracjaną Więckowską (gwieckowska@frse.org.pl; tel. 22 46 31 224)

Dodaj komentarz