Seminarium kontaktowe eTwinning Plus

Seminarium kontaktowe eTwinning Plus

Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium z udziałem krajów eTwinning Plus organizowane przez armeńskie i ukraińskie biura eTwinning Plus, które odbędzie się 16-19 lipca 2015 w Aghveranie, Armenia.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli dowolnej specjalności pracujących z grupą wiekową uczniów 10+.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

1. czynny nauczyciel dowolnej specjalności, pracujący z grupą wiekową uczniów 10+;

2. poziom początkujący (brak doświadczenia w realizacji projektu eTwinning);

3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;

4. udział w międzynarodowym wydarzeniu eTwinning po raz pierwszy;

5. rejestracja w programie eTwinning;

6. paszport ważny przez minimum 6 miesięcy od daty wjazdu na teren Armenii.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły i województwa.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 maja 2015.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz