Seminarium kontaktowe eTwinning: Spain, Poland and Germany – uniting aspects

Seminarium kontaktowe eTwinning: Spain, Poland and Germany – uniting aspects

Zapraszamy nauczycieli pracujących w szkołach zawodowych (wiek uczniów: 16-19 lat), zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez niemieckie Ministerstwo Edukacji regionu “Dolna Saksonia” we współpracy z niemieckim biurem eTwinning w dniach 8-10.11.2018 w Hanower. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim. Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

 • posiadać aktywne konto użytkownika na platformie eTwinning Live;
 • zapoznać się z zasadami udziału w spotkaniach eTwinning;
 • wypełnić, podpisać i zeskanować oświadczenie uczestnika (druga strona pliku);
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy, załączając do niego skan w/w oświadczenia;
 • przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika na adres:
  Krajowe Biuro eTwinning
  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  Aleje Jerozolimskie 142A
  02-305 Warszawa
  z dopiskiem oświadczenie – Hanower

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 sierpnia 2018.

Ponadto informujemy, że:

 • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
 • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
 • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Kontakt:
ejurkevic@frse.org.pl