Seminarium kontaktowe eTwinning – Triangle of Weimar: France, Germany, Poland – uniting aspects

Seminarium kontaktowe eTwinning – Triangle of Weimar: France, Germany, Poland – uniting aspects

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności, pracujących z grupą wiekową uczniów 12-16 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez niemieckie biuro eTwinning w dniach 26-28 października 2017 w Bad Nenndorf, Niemcy.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie
formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel aktywny zawodowo, każdej specjalności, pracujący z grupą wiekową uczniów 12- 16 lat
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku angielskim

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 6 sierpnia 2017

Informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium;
  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika – treść w dokumencie poniżej.

 

Zasady udziału w spotkaniach eTwinning