Seminarium kontaktowe eTwinning w Armenii

Seminarium kontaktowe eTwinning w Armenii

Zapraszamy nauczycieli każdej specjalności, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez armeńskie biuro eTwinning w dniach 28 września – 1 października 2017 w Aghveranie, Armenia.

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku angielskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel aktywny zawodowo, każdej specjalności
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku angielskim

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 lipca 2017

W wyniku duæej liczby zgłoszeń rekrutację zakończono w dniu 11 lipca 2017 o godzinie 12:40.

Informujemy, że:

– osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

– w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;

– pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium;

– osoby zgłaszające swoją kandydaturę zobowiązane są do zapoznania się z zasadami udziału w szkoleniach eTwinning oraz nadesłania oryginału oświadczenia uczestnika.

Zasady udziału w spotkaniach eTwinning