Seminarium kontaktowe eTwinning w j. francuskim

Seminarium kontaktowe eTwinning w j. francuskim

Zapraszamy nauczycieli pracujących z grupą wiekową uczniów 13-19 lat, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe, które organizowane jest przez francuskie biuro eTwinning w dniach 23-25 marca 2018 w Poitiers, Francja. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności początkujących w programie eTwinning i prowadzone będzie w języku francuskim. Wymagana jest znajomość języka francuskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy:

  • być zarejestrowanym w programie eTwinning;
  • zapoznać się z zasadami udziału w spotkaniach eTwinning
  • wypełnić, podpisać i zeskanować oświadczenie uczestnika (druga strona powyższego pliku);
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy (poniżej), załączając do niego skan w/w oświadczenia;
  • przesłać wypełnione i podpisane oświadczenie uczestnika na adres: Krajowe Biuro eTwinning, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23 stycznia 2018.

Ponadto informujemy, że:

  • osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań międzynarodowych jednocześnie, będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.
  • w przypadku dużej liczby zgłoszeń, nabór może zostać zakończony przed upływem terminu nadsyłania zgłoszeń;
  • pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.