Seminarium kontaktowe eTwinning w języku hiszpańskim

Seminarium kontaktowe eTwinning w języku hiszpańskim

 

Zapraszamy nauczycieli, zarówno początkujących jak i tych z doświadczeniem, pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning na międzynarodowe seminarium kontaktowe organizowane przez hiszpańskie biuro eTwinning w dniach 20-22 października 2016 w Madrycie

Spotkanie skierowane jest do nauczycieli każdej specjalności i prowadzone będzie w języku hiszpańskim.

Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium powstaną nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz warunki rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji:

  1. nauczyciel każdej specjalności pracujący w szkole ponadgimnazjalnej;
  2. rejestracja w programie eTwinning;
  3. swobodna komunikacja w języku hiszpańskim

Przypominamy, że zgodnie z drugim warunkiem rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły oraz że pierwszeństwo mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 września 2016

W przypadku dużej liczby zgłoszeń nabór może zostać zakończony przed podanym terminem nadsyłania zgłoszeń.

Informujemy, że osoby zgłaszające swoją kandydaturę na kilka spotkań jednocześnie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji tylko jednego wydarzenia.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning»