Seminarium kontaktowe na temat “Game-based learning”

Seminarium kontaktowe na temat “Game-based learning”

Zapraszamy nauczycieli wychowania fizycznego i języków obcych ze szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych realizacją projektu eTwinning, na międzynarodowe seminarium organizowane przez słoweńskie Krajowe Biuro eTwinning, które odbędzie się w dniach 2-4 października 2014 w Lublanie. Seminarium skierowane jest do nauczycieli początkujących w eTwinning i będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy oczekują, iż wynikiem seminarium będą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Features of game-based learning (GBL):

 • GBL uses competitive exercises, either pitting the students against each other or getting them to challenge themselves in order to motivate them to learn better.
 • Games often have a fantasy element that engages players in a learning activity through a storyline.
 • In order to create a truly educational game, the instructor needs to make sure that learning the material is essential to scoring and winning.
  What is GBL? – elements of an engaging, educational, classroom game.
 • Categories of games that can be adapted for learning include:
 • Video Games (Digital Game-Based Learning)
 • Board and Card Games: with descriptions of geo-science games

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w seminarium i spełniasz kryteria rekrutacji, prosimy zgłoś swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Warunki rekrutacji na wyjazd:

 1. czynny nauczyciel wychowania fizycznego lub języków obcych szkoły ponadpodstawowej;
 2. rejestracja w programie eTwinning;
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym;
 4. udział w spotkaniu międzynarodowym eTwinning po raz pierwszy.

Przypominamy, że zgodnie z warunkiem 2. rekrutacji, osoby niezarejestrowane w Programie nie są uprawnione do udziału w międzynarodowych seminariach i warsztatach eTwinning, dlatego też rejestracji w Programie należy dokonać przed zgłoszeniem swojej kandydatury na wyjazd (rejestracja w programie).

Organizatorzy zastrzegają, iż w seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 sierpnia 2014.

Zasady finansowania udziału w międzynarodowych spotkaniach eTwinning

Dodaj komentarz