Seminarium – Nowoczesna edukacja online

Seminarium – Nowoczesna edukacja online

Zapraszamy na seminarium Nowoczesna edukacja online, które odbędzie się w dniach 16 – 23 kwietnia 2020r.

Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning. Skierowane jest do nauczycieli uczących w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III), którzy chcą poznać możliwości programu eTwinning i poszerzyć swój warsztat pracy o narzędzia cyfrowe pomocne w realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej, a także do wykorzystania w pracy z uczniami po powrocie do szkoły. W trakcie trwania seminarium każdy nauczyciel stworzy własne zasoby cyfrowe z zaproponowanych narzędzi TIK.

Uwaga!

Jeżeli nauczasz języka obcego, zapraszamy na:

Seminarium dla nauczycieli języków obcych  

 

Jeżeli uczysz innego przedmiotu na wyższych etapach edukacyjnych zapraszamy na:

Seminarium dla nauczycieli uczących w szkołach podstawowych (klasy IV i wyższe) oraz szkołach ponadpodstawowych  

 

Spotkanie poprowadzą:

Anna Krzyżanowska – edukacja przedszkolna. Ambasadorka programu eTwinning, trenerka warsztatów komputerowych w województwie śląskim.

“Wraz z moimi podopiecznymi realizowałam projekty o tematyce przyrodniczej, międzykulturowej i językowej, dzięki którym nie tylko rozwijałam wiedzę i zainteresowania moich uczniów, ale także własne kompetencje. I do tego zachęcam. Co więcej, z przekonaniem twierdzę, że realizacja podstawy programowej poprzez projekty międzynarodowe z wykorzystaniem multimediów jest możliwa na każdym etapie kształcenia”.

Beata Wójcik – edukacja wczesnoszkolna. Ambasadorka programu eTwinning, trenerka warszatów komputerowych w województwie lubelskim.

“Jestem nauczycielem dyplomowanym edukacji wczesnoszkolnej i jęz.angielskiego w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Puławach. Od 2013r. aktywnie uczestniczę w programie eTwinning. Zrealizowałam kilka projektów krajowych i międzynarodowych, za które otrzymałam Krajowe i Międzynarodowe Odznaki Jakości. Jestem koordynatorem szkolnej grupy eTwinnerów. Od 2018 r. należymy do elitarnej grupy Szkół eTwinning i chętnie bierzemy udział we wspólnych aktywnościach i wydarzeniach organizowanych przez eTwinning”.

 

Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning
Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Dołącz do społeczności eTwinning  

Rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e-maila – dokończenie rejestracji.

2. Zatrudnienie w przedszkolu lub szkole podstawowej (klasy I-III) realizującej podstawę programową
Aktywny zawodowo nauczyciel, pracujący z dziećmi w wieku przedszkolnym lub uczniami edukacji wczesnoszkolnej.

3. Posiadanie konta pocztowego na platformie Google. Jeśli jeszcze go nie posiadasz

Utwórz konto Google  

4. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wypracują własne materiały do realizacji podstawy programowej metodą edukacji zdalnej.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium

Program szkolenia  

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij:

 

Formularz zgłoszeniowy  

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 15 kwietnia 2020 o godzinie 10:00. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem wyznaczonego terminu.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.